top of page
Group 1.png
Group 1.png
logoวัยรุ่นมีของ.png

วัยรุ่นมีของ

Hue_Saturation 1.png

เพราะเราเชื่อว่าเด็กไทยมีดีกว่าที่คุณคิด

โครงการวัยรุ่นมีของ เป็นโครงการที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆ วัยเรียนรู้ ได้มีโอกาสค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ตัวเอง ทั้งงานวิชาการ หรือสันทนาการ

เรามีความตั้งใจที่จะให้น้องๆ ดึงความมีของตัวเองออกมาโชว์ 

ในทุกๆปีเราได้เดินทางไปโรงเรียน กว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ

เพื่อประชาสัมพันธ์ มอบความรู้ และเผยเทคนิคต่างๆในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ไปจนถึงความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคม ไม่ว่าจะติวเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยแบบฟรีๆ กับวิทยากรมากความสามารถ หรือแม้กระทั้งการเตรียมการสร้าง Portfolio ในการสอบคัดเลือกต่างๆ การประกวนแข่งขันความสามารถทางภาษา ไปจนถึงการแสดงไอเดียทางความคิดสู่การต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต

ทางโครงการหวังอย่างยิ่งว่าโครงการวัยรุ่นมีของจะได้เป็นส่วนเล็กๆในการสนับสนุนน้องนักเรียน นักศึกษา รวามไปถึงบุคลากรในโรงเรียน ให้มีแรงผลักดันเพื่อก้าวไปสู่งการแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วประเทศ

Group 1.png
Group 1.png