top of page

วัยรุ่นมีของ START UP SEASON 2

"ทำธุรกิจไม่ยาก แค่มีเป้าหมาย และแรงบันดาลใจที่มากพอ"

โครงการประกวดออกแบบธุรกิจ
"เพื่อชิงทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 1 แสนบาท"

สำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
คุณสมบัติ อายุ 13-23 ปี (นักเรียน-นักศึกษา)
 

สิ่งที่ได้รับ

  • เงินทุนการศึกษา กรณี ชนะการแข่งขัน

  • เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุกคน

  • โอกาสร่วมลงทุน พัฒนา และทำธุรกิจร่วมกับโครงการ

  • การเข้าอบรมเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน อาทิเช่น Design Thinking 

 

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 - 20,000 บาท

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 - 10,000 บาท

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 - 5,000 บาท

  • รางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมาย 


ค่าสมัคร 100 บาท/คน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2565

ไม่มีชื่อ (100 × 100ซม.) (1000 × 2500px).png
bottom of page