top of page
cover copy (1).jpg
TEST-01.png

Register

richmenu-_line_วัยรุ่นมีของ-04.png
richmenu-_line_วัยรุ่นมีของ-06.png
richmenu-_line_วัยรุ่นมีของ-05.png
image (4).png

“เพราะเราเชื่อว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติอื่นๆในโลกนี้”

วัยรุ่นมีของ Show Me You Got Thailand

Group 1.png
Group 1.png

วัยรุ่นมีของ

Hue_Saturation 1.png

เพราะเราเชื่อว่าเด็กไทยมีดีกว่าที่คุณคิด

โครงการวัยรุ่นมีของ เป็นโครงการที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆ วัยเรียนรู้ ได้มีโอกาสค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ตัวเอง ทั้งงานวิชาการ หรือสันทนาการ

เรามีความตั้งใจที่จะให้น้องๆ ดึงความมีของตัวเองออกมาโชว์ 

ในทุกๆปีเราได้เดินทางไปโรงเรียน กว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ

เพื่อประชาสัมพันธ์ มอบความรู้ และเผยเทคนิคต่างๆในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ไปจนถึงความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคม ไม่ว่าจะติวเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยแบบฟรีๆ กับวิทยากรมากความสามารถ หรือแม้กระทั้งการเตรียมการสร้าง Portfolio ในการสอบคัดเลือกต่างๆ การประกวนแข่งขันความสามารถทางภาษา ไปจนถึงการแสดงไอเดียทางความคิดสู่การต่อยอดเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต

ทางโครงการหวังอย่างยิ่งว่าโครงการวัยรุ่นมีของจะได้เป็นส่วนเล็กๆในการสนับสนุนน้องนักเรียน นักศึกษา รวามไปถึงบุคลากรในโรงเรียน ให้มีแรงผลักดันเพื่อก้าวไปสู่งการแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วประเทศ

bottom of page