เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

|

Design Thinking

วัยรุ่นมีของ Start Up 2021 - Design Thinking

วัยรุ่นมีของ Start Up 2021 - Design Thinking

Time & Location

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

Design Thinking

About the event

หลักสูตร Design Thinking For Innovation ทั้ง 7 หลักสูตรจาก อ.เก๋ ครั้งที่ 1 Introduction to Design Thinking & Innovation ครั้งที่ 2 Empathize ครั้งที่ 3 Define & Ideate ครั้งที่ 4 Prototype & test ครั้งที่ 5 Business model canvas ครั้งที่ 6 Pitching and storytelling ครั้งที่ 7 Pitching and Presentation

Share this event