ดาวน์โหลด ใบเรียงความ

รายละเอียดกิจกรรม 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • อายุตั้งแต่ 9 - 18 ปี (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563)

  • ไม่จำกัดเพศ

ระยะเวลารับสมัคร

  • วันนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อน 24.00 น.

เกณฑ์การให้คะแนน

  • ตอบคำถามตรงประเด็น 40 % 

  • ถูกหลักไวยกรณ์ 30 %

  • ตอบคำถามอย่างสร้างสรรค์ ไม่คัดลอกบทความอื่น 30 %

รางวัลผู้ที่ชนะจะได้รับ

  • รางวัลชนะเลิศได้ทุนเรียนภาษาอังกฤษ

CLIENT

MANAGERS

สมัครเข้าร่วมโครงการ

Show Me What You Got, Go to London (Season 2)

21 Soi Nakkila Laem Thong 4,

Krungthep Kreetha Road, Thap Chang, Saphan Sung, Bangkok 10250 Thailand