top of page
Group 1.png
สมัครแข่งขัน

No Collections Here

Sort your projects into collections. Click on "Manage Collections" to get started

วัยรุ่นมีของ School Road Show

อัลบั้มนี้จะเป็นภาพกิจกรรมโครงการวัยรุ่นมีของ School Road Show ที่เราดำเนินงานมาต่อเนื่องตลอด 6 ปีที่ผ่านมา
ทางโครงการขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่สนับสนุนโครงการวัยรุ่นมีของ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ทางโครงการต้องขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ทางเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปส่งเสริมศักยภาพเด็กไทย
และทางวัยรุ่นมีของหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านสืบต่อไปค่ะ

bottom of page